תנאי שימוש

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הם מתייחסים גם לנשים, טראנסקסואלים, טראנסג'נדרים, נשים מבחירה, גברים מבחירה, פאנסקסואלים, דו-מיניים, דו-חיים, לסביות, הומואים, גייז, דראג, מבצעי האבקה עצמית, קוקסינלים, קוקסינלים בדימוס, פוסות, אנדרוגינוסים, ביסקסואלים, הטרוסקסואלים, כמרים, שימיילים, ליידיבויז, אוחצ'ות, קרוס-ג'נדרים, עוברים מוקפאים, בי-ג'נדרים, תאילנדים, אינטרסקסים, חרדים, מומרים, מסורסים, קווירז, סטרייטים, הרמפרודיטים, א-בינאריים, תאי גזע, באגים במטריקס ובוצ'ות (בגופים יחיד או רבים).

במידה וישנה אי בהירות כלשהי בתקנון הר"מ, נא שחקו עם הגדרות ה- brightness של המסך על מנת להבהיר את התקנון.

השימוש והגלישה באתר מותנים בכל עת בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים בדף זה

א. תנאי שימוש כלליים

אתה מבין שעל-ידי גלישה באתר זה אתה עלול להיות חשוף לתוכן הנתפס על-ידך כפוגע, כבלתי ראוי, כמעליב או כמעורר התנגדות וכי השימוש שלך בשירותי האתר, ביחס לעניין זה, הוא תחת סיכונך הבלעדי ובהסכמתך המלאה.

אתה מבין כי האתר מכיל תכנים בלתי הולמים ובלתי ראויים לאנשים מסויימים, וכי כל הדמויות והאירועים באתר הזה – אפילו אלו שמבוססים על אנשים ומקרים אמיתיים – בדויים לחלוטין.

האתר הוא מסוג אתר הומור נונסנס (איגיון) וסאטירה, ואין לייחס לכל התוכן באתר, (לרבות תמונות, סרטונים, כתבות, סקרים וכו') משמעות כלשהי.

אתה מבין שלא כל תכני האתר ו\או המידע המוצג בו הולמים לקטינים מתחת לגיל-18. על הורים, אפוטרופוסים ו\או כל אחראי אחר מוטלת האחריות למנוע מקטינים בחסותם לעשות שימוש בתכני האתר.

ב. מסירת מידע ותכנים ע"י המשתמש (כגון: יצירות, תגובות, הודעות במייל וכו')

אתה מסכים בזאת שאתה הוא האחראי הבלעדי וכי למנהלי האתר אין כל אחריות לך או לכל צד שלישי כלפי תוכן שאתה יוצר, שולח או מציג תוך כדי שימוש בשירותי האתר, ולתוצאות פעולותיך בעקבות זאת, לרבות נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

אתה מתחייב בזאת כי התכנים שיוזנו על ידך הינם בהתאם לכל דין ואינם מהווים הפרה של החוק הישראלי לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פירסום ו/או השחתת רכושו של אחר בניגוד להסכמתו.

אתה מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים שנמסרו על ידך.

אתה מצהיר בזאת במפורש כי הינך בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, ומרשה בעצם מסירת התכנים לאתר לעשות שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאתר.

מנהלי האתר אינם מתחייבים, כי למסרים, למידע או להודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. מנהלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

ג. זכויות יוצרים וקניין רוחני של האתר

כל הזכויות על האתר שמורות לבעל האתר או מי מטעמו. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו, עיצובו, קבצים גרפיים, קוד ותכנים אחרים ללא רשות מפורשת מבעל האתר.

מנהלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ומי ומטעמו בקשר לכך.

ד. תקלות ואבטחת מידע

המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.

אתה מצהיר כי מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, הינך מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים לעיל.

המשתמש באתר אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותי האתר, לתכני הגולשים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש באופן מכוון על ידי בעל האתר.

בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש.

ה. מידע מסחרי

האתר עשוי לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בוידאו, אנימציה או בקול. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. מנהלי האתר אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

ו. שיפוי (כן, זה הזמן לפתוח מילון…)

הינך מתחייב לשפות את בעל האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעל האתר או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר.

ז. בוררות וסמכות שיפוט

אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבית המשפט בכפר-סבא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש באתר ו\או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

אם אחד מחומרי האתר באמת יושב לכם על הלב ומפריע לכם עד מאוד, צרו איתנו קשר.


האתר לזכרו של דודו