האחיות פוק

אנימציות, המומלצים // יול 18, 2013

שחרור הנאד כמשל לשחרור היצירה הינו בעצם תהליך רפלקציה ארס-פואטי של יוצר סרטוני האתר "עורלה".


האתר לזכרו של דודו